Magnum iL10
Інструкція з експлуатації
Інструкція із встановлення
Magnum iL20
Інструкція з експлуатації
Інструкція із встановлення
Magnum iX20
Інструкція з експлуатації
Інструкція із встановлення
Magnum iS40
Інструкція з експлуатації
Інструкція із встановлення
Magnum iS80
Інструкція з експлуатації
Інструкція із встановлення
Powered by Stoplight

Magnum iX10 / Інструкція із встановлення

Навчання системи алгоритму Валідації

У випадку використання функції «Валідація» необхідно виконати апаратне підключення до штатних кнопок та запрограмувати їх напругу:

  1. Відкрити капот у вимкненому режимі охорони і залишити відкритим.
  2. Увімкнути запалювання - через секунду індикаторний світлодіод системи короткими спалахами почне порозрядно відраховувати цифри персонального коду.
  3. Ввести персональний код - (дивись розділ Введення персонального коду) система подасть 3 коротких звукових сигнали, сповіщаючи про вхід в режим програмування.
  4. Для вибору підрозділу «Навчання системи алгоритму Валідації» - 3 рази натиснути кнопку Валет - система подасть 3 довгих сигнали сиреною і перейде до режиму навчання натискання штатних кнопок – світлодіод системи почне постійно світитися.
  5. Натиснути один раз коротко одну або дві штатні кнопки послідовно з інтервалом не більше 5 секунд. Кожне натискання буде підтверджуватися затуханням світлодіоду. На цьому етапі визначаються які саме (одна чи дві) кнопки будуть використовуватися для валідації. Якщо після натискання на кнопку світлодіод не затухає – система не може визначити цю кнопку.
  6. Після натискання на другу кнопку (обо після відліку 5 секунд) система перейде до етапу програмування послідовності та кількості натискань – світлодіод почне блимати. Виконайте натискання на визначені кнопки у кількості та послідовності, визначеній для валідації власника у подальшому. За 5 секунд від останнього натискання світлодіод системи згасне – навчання алгоритму Валідації виконано.
  7. Для перевірки визначеної послідовності та кількості натискань повторіть її знову не виходячи з режиму програмування. Якщо послідовність та кількість натискань виконано відповідно до визначеної в алгоритмі Вадідації, світлодіод системи блимне коротким спалахом, якщо послідовність або кількість натискань ви- конано не вірно – світлодіод системи блимне довгим спалахом.
  8. Для виходу з режиму - вимкнути запалювання або закрити капот.

Примітка 1: У випадку використання CAN-модуля з функцією читання штатних кнопок їх фізичне підключення не є обов’язковим.